INNOVATION

Neri ett innovationsföretag

För Neri är forskning och innovation grunden för att möjliggöra lönsam tillväxt och forma framtiden på ett hållbart sätt. Utöver innovativa produkter bidrar förbättrade processer och intelligenta lösningar ett betydande bidrag till företagets och dess kunders framgång.

Metallbearbetning var och är en väsentlig faktor för framsteg inom teknik, medicin, fordonsindustrin, maskinteknik och inom en mängd olika industrier världen över. Neri ingenjörer har satt en bestående prägel på denna teknik. Baserat på många års erfarenhet och egen forskning tar vi fram framtidsinriktade lösningar. På så sätt säkerställer vi vår framtida livskraft, det vill säga förmågan att svara på en ständigt föränderlig värld.

Grunden är en bred förståelse för innovation som omfattar alla delar av företaget och funktioner. För oss innebär att vara innovativ: att hitta och implementera nya och bättre lösningar, inklusive revolutionerande.