SÄKERHET OCH MILJÖ

Att arbeta säkert och skydda våra anställdas hälsa och miljön är en integrerad del av Neris företagspolicy. Vi har åtagit oss att integrera miljöskydd både i planeringen och i driften av våra produktionsanläggningar.
Detta inkluderar effektiv användning av energi och råvaror samt minimering av utsläpp och avfall. Att minska användningen av energi är fortfarande vår prioritet. I synnerhet åtgärder för att minska förbrukningen av naturgas, tryckluft och el tjänar detta mål.
Arbetarskydd, hälsa och miljö sammanfattas i vårt ledningssystem Neri. Med våra ansträngningar har vi bevisat hållbar framgång.