YTDESIGN

Ytkvaliteten spelar en mycket viktig roll för den övergripande produktkvaliteten. Att hantera komplexa material i aggressiva miljöer kräver olika ytfinish.

I utvecklingsprocessen läggs grunden för kundernas entusiasm av ytdesignen: funktionella och dekorativa egenskaper ska fascinera och vinna över kunder. Målet är ett permanent långsiktigt skydd genom den unika och multifunktionella ytfinishen

Våra processspecialister säkerställer att komponenterna får exakt den beläggning som gör dem ännu mer funktionella och hållbara och garanterar processtillförlitlighet och uppfyllande av krävande krav.

Ett stort antal parametrar måste övervakas och kontrolleras med största noggrannhet under efterbehandlingsprocessen för en felfri beläggning. Förutsättningar för ett optimalt resultat är släta ytor och det mest oklanderliga "förarbetet" som är möjligt när man skapar arbetsstyckena. Detta inkluderar även släta kanter, en ren svetssöm och ett rent material fritt från håligheter och andra inneslutningar.

   Teknik:

  • Högblank galvanisering av låglegerade stål
  • Elektropolering av rostfritt stål
  • plastbeläggning
  • nano tätning
  • Krom och nickelbeläggningar