HÅLLBARHET

Hållbar utveckling på Neri

Företagets framgång bygger på erfarenhet och expertkunskap, men också på en djupt rotad hållbarhetsstrategi. Vårt mål är att möta våra kunders behov med kvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade system, utan att äventyra framtida generationers utvecklingsmöjligheter.

För oss innebär hållbar utveckling att kombinera ekonomisk prestation, miljöskydd och socialt ansvar. Vi strävar efter att hitta en balans mellan ekonomiska, ekologiska och sociala behov och att säkra utvecklingsmöjligheter för framtida generationer.