TRÄNING OCH SOCIALA AKTIVITETER

Anpassning och anpassning till de dynamiska förändringar som globaliseringen medför kan endast hanteras av anställda.

Vidareutbildning av externa konsultföretag

För att främja personalens personliga och professionella utveckling anordnas nödvändiga utbildningsprogram av personalavdelningen.

 

Sociala aktiviteter

Vi anordnar regelbundet aktiviteter för att stärka kamratskapet och vänskapen mellan medarbetarna, för att belöna framgångsrika team, för att öka motivationen och öka tillfredsställelsen.