FÖRETAGSFILOSOFI

Neri - namnet står för hög produktkvalitet

Bakom vårt företags många år av framgång ligger en mycket speciell företagsfilosofi och gemensamma värderingar som bestämmer våra dagliga handlingar. Detta bygger på en smart kombination av utveckling, tillverkning och marknadsföring av innovativa, kundorienterade produkter av högsta kvalitet. Det är just detta som gör oss unika

innovation

Forskning och innovation ligger till grund för att Neri ska möjliggöra lönsam tillväxt och forma framtiden på ett hållbart sätt. Förutom innovativa produkter bidrar även förbättrade processer och intelligenta lösningar på ett betydande sätt till företagets och dess kunders framgång.

kundfokus

Vårt yttersta mål är att överträffa våra kunders förväntningar. Våra applikationsingenjörer fokuserar på kundernas intressen. Vi tar individuellt hänsyn till kundens idéer och krav när vi beräknar och designar produkter. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar som optimalt förenar faktorerna säkerhet, livslängd och pris.

 

företagskultur

Visionärt tänkande driver oss att nå nya milstolpar och säkerställer en hållbar utveckling av företaget. Alla medarbetare uppmanas att bidra med sina idéer och kreativitet. Att kräva och främja prestation är en integrerad del av företagskulturen. Att agera optimistiskt, ansvarsfullt och med ömsesidig respekt är levande riktlinjer

kvalitet

Kvalitet är och förblir högsta prioritet. Vårt mål är att producera en säker, ren, funktionell, energioptimerad och miljövänlig produkt.