Lean Manufacturing Systemlösningar

Vägen till ett lean-företag lyckas bara genom integrationen av lean manufacturing. Med vår mångåriga erfarenhet av Toyota Production Systems och Bosch Production Systems producerar vi högkvalitativa produkter som bidrar till en hållbar förbättring av produktionsflöden och processer. Vi arbetar intensivt med dina mål och krav och utvecklar lösningar som är optimalt anpassade till din produktion.

Oavsett om varubärare, transportörer och transportsystem, manuella och automatiserade arbetsstationer, stormarknader, flödesställ, mjölkkörnings- och transportvagnar, Kanban-produkter, allt som har med materialflöde att göra: här hittar du rätt produkter för användning i ditt företag.

Dra nytta av vår kompetens och vårt kunnande från många internationella projekt under konsultation, planering och genomförande.

 

Neri förser dig med allt från en enda källa, med början på lastbäraren. Den höga kvaliteten och kompatibiliteten hos alla våra komponenter säkerställer att hela systemet fungerar smidigt och därför att din investering är säker.