KVALITET

Kvaliteten och säkerheten för våra produkter är vår högsta prioritet. På Neri arbetar vi på ett hållbart och socialt ansvarsfullt sätt längs hela värdekedjan.

Vårt mål är att möta våra kunders behov med kvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade system, utan att äventyra framtida generationers utvecklingsmöjligheter. Vi kommer alltid att ligga steget före kraven från lagstiftningen och våra kunder

Företagets framgång bygger på erfarenhet och expertkunskap, men också på ett djupt förankrat kvalitetsledningssystem, som stöds av en hög ansvarskänsla hos medarbetarna

Riktlinjerna för vår kvalitetspolicy

Genom att kontinuerligt förbättra utbudet av produkter och tjänster siktar vi på att öka kundnöjdheten och öka företagets konkurrenskraft.
Anställer personal med höga yrkesmässiga och personliga kvalifikationer och inkluderar alla anställda i kvalitets- och miljöpolicyn

Alla medarbetares engagemang att ta ansvar för sitt arbete genom att ge dem konkreta mål och även handlingsfrihet.

Låt alla leverantörer anta och upprätthålla en acceptabel miljö- och kvalitetsstandard.
 
För att säkerställa noggrannhet i att uppfylla kundernas krav.

 

Vår kvalitets- och miljöpolicy återspeglas i våra riktlinjer och vägleder oss i samarbete med våra kunder, samarbete med våra leverantörer och relationer med våra arbetsmarknadsparter