PERSONALPOLITIK

I dagens globaliserade värld spelar den mänskliga faktorn en enormt viktig roll för att företag ska överleva framgångsrikt i den tuffa konkurrenssituationen. Ett framgångsrikt företag kan bara behålla sin plats med nöjda, motiverade medarbetare.
Med denna medvetenhet agerar vår personalavdelning när vi letar efter kvalificerade medarbetare och utbildar dem i företaget.
Tillämpning av moderna personalhanteringsmetoder för att öka motivationen och effektiviteten hos anställda är en del av företagets policy.

1. Inträde

Vid urval och anställning av medarbetare ser vi till att medarbetaren uppfyller kravprofilen för den lediga tjänsten och om han/hon kan tillägna sig företagets värderingar. Förutom yrkeskvalifikationer lägger vi även stor vikt vid din personliga lämplighet.

utbildning och vidareutbildning

Vår filosofi är att främja kontinuerlig kvalificering. Inte bara för att öka motivationen och öka tillfredsställelsen!
Kontinuerlig utbildning av anställda garanterar långsiktig framgång för företaget. Marknadernas dynamik, nya teknologier och rutiner samt förändrade affärsprocesser ställer alltid nya krav och kräver ständig anpassning av medarbetarnas kvalifikationer och därmed ständig kvalificering av alla anställda i produkttekniska, kommersiella och metodologiska termer.
Vi tolkar tekniska och tvärvetenskapliga kvalifikationer som en drivkraft för karriärutveckling. Därför erbjuds obligatoriska och valbara utbildningar redan från början för att ge medarbetarna bästa möjliga stöd.

avgift

Vårt avgiftssystem består av tre block,

  • avtalad grundlön (grundmånadslönen eller grundmånadslönen),
  • Prestationslön (prestationsersättning baserad på prestationsbedömning, ackord, bonus, ...)
  • Andra ersättningskomponenter (subventioner, övertidsersättning...)

Utöver månadslönen har de anställda rätt till andra inkomstdelar som tryggas genom kollektivavtal: tilläggsersättning för övertid och skiftarbete, tilläggsersättning för merarbete hos servicejättar, semesterersättning m.m.

Erkännande

Företagsledningen främjar kontinuerlig utveckling av medarbetare och team. Denna utveckling belönas.

Förslag på förbättringar:

Som med alla företag belönas de anställda för sina förslag till förbättringar. I genomsnitt genomfördes 80 % av alla förslag varje år, eftersom medarbetarna känner till de områden där vi kan förbättra oss bäst