MATERIALTEKNIK

Att arbeta med materialteknik är avgörande för banbrytande forskning och innovation. Vårt kunnande och högteknologiska materialkompetens ger våra kunder avgörande fördelar och bidrar till tekniska framsteg. En framgångsrik användning av en

 produkt beror framför allt på rätt val av material och ytdesign med dess mekaniska, elektriska, termiska och biologiskt-kemiska egenskaper och kombinationer av egenskaper.

Många års erfarenhet inom området precisionsbearbetning av metaller och omfattande kunnande inom bearbetning av plast med hög materialkompetens är den bästa grunden för innovativa, ekonomiska lösningar som också inspirerar våra kunder och ger ett betydande bidrag till marknadsframgång för våra produkter.