Görsiadförbundets ordförande Engin Çetiner besökte vårt företag igår; Han delade med sig av den senaste statusen för föreningens och regionala aktiviteter. Vi utbytte åsikter.
Vi vill tacka föreningen "GÖRSİAD" för besöket i vårt företag.